Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

DZIAŁALNOŚĆ

UNIWERSYTET III WIEKU

Inauguracja Nowego  Roku Akademickiego 2010/2011


    Już po raz drugi w Gubinie usłyszeliśmy hymn „Gaudeamus Igitur” (co po polsku znaczy „Radujmy się więc”) na inauguracji Gubińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się 8 września 2010 roku. Oprawę muzyczną zapewnił  zespół  „Gubińskie Łużyczanki”. Studenci gubińskiego UTW nie kryli zadowolenia z powrotu na uczelnię.
                              
Wśród zaproszonych gości byli:

Burmistrz Miasta pan
Bartłomiej Bartczak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zygfryd Gwizdalski, Dyrektor GDK pan Janusz Gajda, Radny Rady Powiatu pan Włodzimierz Rogowski, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Kierownik MOPS pani Teresa Dziedzic oraz wykładowcy UTW.Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie koordynator UTW pani Krystyna Nowak – Piłat.    Minutą  ciszy   uczczono  pamięć    zmarłej   koleżanki   Teresy   Słowik.
W swoim wystąpieniu pani koordynator omówiła założenia programowe  i organizacyjne, za główne cele uznała aktywizację i integrację osób oraz działania  na rzecz  spowolnienia  procesu starzenia.
Koordynator UTW poinformowała, że   sekcje działające w poprzednim roku akademickim  (języka niemieckiego, gimnastyki, teatralna, muzyczna oraz turystyczna) będą kontynuowały swe programy. Jednocześnie studenci będą mogli uczestniczyć w wykładach Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej  w Gubinie. Przewidziano zajęcia w Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, gdzie będzie można zapoznawać się z historią miasta. Zaplanowano też zajęcia manualne (haftowanie, szydełkowanie). Nowością tego roku będą spotkania z cyklu „Znane i nieznane” a także „Gość specjalny UTW”.

     Następnie głos zabrali zaproszeni goście: burmistrz Miasta pan Bartłomiej Bartczak, radny Rady Powiatu pan Włodzimierz Rogowski, dyrektor GDK pan Janusz Gajda, których wsparcia UTW szczególnie potrzebuje, by zrealizować swoje plany.    Grupa poetycko – teatralna pod kierunkiem pani Renaty Majorek zaprezentowała się na scenie i zyskała niebywały aplauz. Swoje wiersze recytowali: p. Maria Bronowska- „Samotność”, Ludmiła Ilmak - „Przyjaźń” i Ida Kaczanowska - „Życia mało.

Pani Renata Majorek , przy akompaniamencie gitary, wykonała  utwór zatytułowany „Ballada dla Teresy”.

    Wykład inauguracyjny na temat historii Gubina w pigułce, wygłosił  wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej pan Wiesław Łabęcki.
   
     Na zakończenie uroczystości  zaproszono wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w progi uczelni.Uroczyste zakończenie II roku UTW w Gubinie
                      

20 czerwca 2011 roku w sali widowiskowej GDK  miało miejsce zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To już drugi rocznik, który opuszcza mury „gubińskiej uczelni”.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście i studenci UTW.

Program uroczystości obejmował:

 • Powitanie gości, słuchaczy, wysłuchanie hymnu.

 • Wystąpienie koordynatora.

 • Wystąpienie zaproszonych gości.

 • Część artystyczną:

 • występ zespołu śpiewającego, grupy rytmiczno-tanecznej i występ p. Renaty Majorek.

 • Wręczenie kwiatów i podziękowań.

 • Wręczenie certyfikatów słuchaczom UTW.

 • Spotkanie przy kawie.


Słuchacze UTW uczestniczyli w zajęciach z historii muzyki i warsztatów muzycznych prowadzonych przez panią Danutę Kaczmarek. Kontynuowany był lektorat z języka niemieckiego dla grupy zaawansowanej prowadzony przez panią Krystynę Kaczmarek –Skóra. Druga grupę dla początkujących prowadził pan Tomasz Skipor.
Zajęcia z pedagogiki były prowadzone przez panią Dorotę Jaworską –Wiśnik a na sali gimnastycznej i na basenie odbywały się systematycznie zajęcia, pod przewodnictwem pani Anny Rykały. Pani Renata Majorek na zajęciach z grupą poetycko-teatralną przygotowała program na 6 imprez okolicznościowych. Wymienione zajęcia były sfinansowane z budżetu UTW.
Wszystkie inne zajęcia i spotkania, a było ich około 38, odbyły się społecznie.
Słuchacze brali udział w wielu koncertach, spotkaniach, warsztatach i wystawach organizowanych przez GDK i Galerie „Ratusz”.
UTW był organizatorem wycieczek do Jezior Wysokich, Teatru Wielkiego w Poznaniu, do Bieżyc

i szlakiem zabytkowych kościołów na ziemi gubińskiej.
Dzięki współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami słuchacze wzięli udział w:

 • warsztatach rozwoju osobowości,

 • warsztatach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ,

 • zajęciach komputerowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie ”Pro-Gubin”.


Kończąc swoje wystąpienie, pani koordynator Krystyna Nowak- Piłat podzieliła się swoimi refleksjami i wnioskami.
Pomysł na koordynowanie uniwersytetem tanim kosztem wyczerpał się. UTW potrzebuje większych funduszy niż wpłaty czesnego. Należy pozyskać dodatkowe środki finansowe z Urzędu Miasta lub dotacje unijne na działalność merytoryczną uniwersytetu. Brak pomieszczeń do dyspozycji słuchaczy UTW utrudniał prace i spotkania.
Pani koordynator zaproponowała, przed nowym rokiem akademickim, spotkanie burmistrza, dyrektora GDK, kierownika Galerii "Ratusz", koordynatora i rady słuchaczy UTW, celem omówienia problemów i znalezienia skutecznego rozwiązania.
Podziękowania odebrali wykładowcy, osoby prowadzące zajęcia społecznie oraz inne osoby  zaangażowane w prace na rzecz Uniwersytetu.
Po wręczeniu certyfikatów, zadowoleni studenci dyskutowali przy kawie, by potem udać się na zasłużone wakacje.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego