Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

GOETHE

GALERIA "RATUSZ"

"Nieznane związki Goethego ze Śląskiem i z Ziemią Lubuską"
J.W. Goethe i Środkowe Nadodrze -
Autor - Przemysław Karwowski
Kurator wystawy - Waldemar PawlikowskiWystawa miała charakter otwarty i uczestniczyć w niej mogli mieszkańcy obu miast tworzących Euromiasto Gubin - Guben.
Na ekspozycję złożyły się uprzednio przygotowane plansze tematyczne poświęcone osobom związanym z życiem i twórczością Johanna Wolfganga Goethego. M.in: sylwetka artystki cieszącej się największym zainteresowaniem zwiedzających, niewątpliwie związanej z naszym miastem Corony Schroter, która urodziła się w Gubinie i która była osobiście zaprzyjaźniona z Goethem, postać Wilhelminy Herzlieb zaliczanej do grona muz poety, pochodzącej z Sulechowa, Christiane Becker- Neuman urodzonej w Krośnie Odrzańskim, poetki Anny Luise Karschin podchodzącej z okolic Świebodzina oraz mało znanej postaci malarza Karla Josepha Raabe urodzonego w Otyniu, ilustratora wrocławskich wydań Goethego, który też wielokrotnie portretował rodzinę mistrza.
Całość uzupełniły stare ryciny. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiej Biblioteki im. C.K. Norwida w Zielonej Górze, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie i wydawnictwa Andreasa Petera z Guben, a za razem współpartnera tego projektu, mieliśmy możliwość zaprezentowania starodruków i przedwojennych wydań dzieł Goethego, które znacznie wzbogaciły ekspozycję. Wystawie również towarzyszył specjalnie wydany dwujęzyczny katalog zawierający informacje dotyczące wyżej wymienionych osób, a także jak i samego autora tego przedsięwzięcia - Przemysława Karwowskiego.
Urozmaiceniem tego wieczoru były recytacje wierszy autorstwa Tadeusza Firleja - gubińskiego poety, w tłumaczeniu Joachima Hanza Bergmanna poświęcone Coronie Schroeter.
Po oficjalnej części, podczas poczęstunku rozpoczęły się dyskusje na temat regionalizmu, co też przyczyniło się do bliższego poznania miejsca, w którym żyjemy- naszej małej ojczyzny. Całość przebiegała w miłej atmosferze. Każdy miał możliwość wyrażania własnych opinii, co tylko potwierdziło potrzebę inicjowania w przyszłości podobnych spotkań. Wystawa była dobrym pretekstem do wspólnego spotkania polsko-niemieckiego, a także dobrą okazją do poznania historii i kultury tamtej epoki, do przełamania barier językowych wśród mieszkańców naszego miasta i nawiązania jeszcze lepszej współpracy z naszymi sąsiadami.
Wystawa została dofinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego