Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

JACOT

GALERIA "RATUSZ"

Wystawa Michela Jacot (Berlin)


Jego twórczość jest swoistym zapisem stanów duchowych, wyrazem uczuć i myśli. Abstrakcyjna forma obrazowania, jaką przyjął artysta, jest jak najbardziej adekwatna do zadania, jakie sobie sam narzucił. Mnogość możliwości interpretacji każdego obrazu stawia przed odbiorcą możliwość tworzenia własnego świata równoległego ze światem artysty. Jest to jakby zaproszenie do kreowania wspólnych ogrodów wyobraźni...
Wystawa malarstwa berlińskiego artysty jest kolejnym pozytywnym przykładem współpracy na pograniczu polsko-niemieckim. Dyrektor muzeum Heike Rochlitz wraz z Dianą Wroński i kierownikiem galerii Waldemarem Pawlikowskim omówili możliwości w zakresie realizacji wspólnych projektów, wystaw, cyklów wernisaży w partnerskim mieście Guben-Gubin. Pierwszym widocznym efektem współpracy jest przeniesienie prac Michela Jacot z Guben do Galerii GDK.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego