Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

KONTAKT

Gubiński Dom Kultury
ul. Westerplatte 14
66-620 Gubin
NIP: 926-15-31-356
konto:
PKO BP 19 1020 5402 0000 0902 0027 6212
e-mail: gdkgubin@gmail.com (możesz także skorzystać z formularza poniżej
)

Telefony:

Sekretariat:

tel./fax
68 4558 169

G³ówna ksiêgowa:

68 4558 201

Instruktorzy:

68 4558 202

Grupa M³odzie¿owa "Otwarte":

68 4558 259

Galeria "Ratusz":

68 4558 204

"Wiadomoœci Gubiñskie":

tel./fax
68 4558 192

wiadomoscigubinskie@go2.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego