Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

PL-DE POWITANIE LATA

PROJEKTY

POLSKO - NIEMIECKIE POWITANIE LATA

W dniu 27 czerwca 2010 r. na Wyspie Teatralnej w Gubinie zrealizowano imprezę pod nazwą „Polsko-niemieckie powitanie lata”. W jej ramach  odbył się szereg działań adresowanych do mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben. Były to:
1. Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych.
2. Plener malarski dla artystów z Gubina i z Guben
, którego przedmiotem były zabytki architektury Gubina i Guben – w tym nieistniejący już teatr. W jego ramach polscy i niemieccy artyści ukazali w różnych technikach plastycznych przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Euromiasta. By wymienić doświadczenia, skonsultować się z kolegami po fachu, czy najzwyczajniej się spotkać spędzili ze sobą cały dzień. Podczas pleneru powstało  20 obrazów 14 twórców (w tym uczestników warsztatów dla dzieci i dorosłych). Podsumowaniem działań projektowych było otwarcie poplenerowej wystawy, które odbyło się 28 lipca br. w Galerii „Ratusz” GDK.
3. Giełda stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Euromiasta Gubin-Guben. Prezentowały się: Gubeński  Związek Ojczyźniany i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Stowarzyszenia „Pro Gubin” i „Pro Guben” oraz Fundacja Odbudowy Fary Gubińskiej i Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego” z Guben. Członek stowarzyszenia – Tadeusz Buczek w trakcie przerw w programie prowadził krótkie wykłady na temat historii Wyspy Teatralnej, które były tłumaczone na język niemiecki.
4. Występy zespołów z Polski i z Niemiec z obszaru wsparcia.
W trakcie koncertu na wyspie wystąpiły zespoły Rivendell
, Prohibicja, Plus Braders, Fraglesi oraz Olli’s band z Guben. Prezentowane były utwory polskie, niemieckie i angielskie. Dzięki wspólnym koncertom grupy  miały szansę poznać się bliżej, wymienić doświadczenia oraz nawiązać współpracę. Uniwersalny język przekazu, jakim jest muzyka doskonale jednoczył polską i niemiecką publiczność. We wspólnym koncercie zaprezentowały się także szkoły muzyczne z Gubina i z Guben oraz chóry Gloria Domine z Gubina i Gubener Stadtchor.
Mieszkańcy Euromiasta mieli możliwość spotkać się i zintegrować na wspólnym gruncie.
Odbyło się także niezwykłe widowisko. – Pokaz laserowy i multimedialny
, który był doskonale widoczny z obu brzegów Nysy Łużyckiej, zaś jego zadaniem było wydobycie oryginalnych szczegółów architektonicznych Wyspy Teatralnej po renowacji oraz wizualizacja nieistniejącego już teatru.
Doskonale działała przystań kajakowa, dzięki której mieszkańcy obu miast mieli możliwość odbyć przejażdżkę kajakiem wokół wyspy. Przejazdy zorganizował  gubiński WOPR i gubeńska Wasserwacht.
Przed projektem odbyły się dwa spotkania organizacyjne – jedno po stronie polskiej, drugie po niemieckiej (8.06.2010 i 22.06.2010). W ich trakcie dokonano podziału obowiązków, zapoznano stronę niemiecką z założeniami projektu. Przyjęto także do realizacji pomysły strony niemieckiej, które uwzględniono w programie imprezy.
Przedstawiciele organizacji partnerskiej MUT - Verein dbali o należytą promocję projektu po stronie niemieckiej, a także pomagali w organizowaniu uczestników giełdy stowarzyszeń, jak również przy organizacji samej giełdy i całej imprezy. Współpracowali także z Wasserwacht w kwestii zabezpieczenia odbywających się na Nysie Łuż. przejażdzek kajakowych oraz pokazów ratownictwa wodnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Szkoły Muzyczne Gubin-Guben
Pokaz laserowy
Iluminacje świetlne
Zespoły muzyczne
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego