Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN

WIADOMOŚCI GUBIŃSKIE

REGULAMIN
ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH,
OGŁOSZEŃ, REKLAM, NEKROLOGÓW
W DWUTYGODNIKU
"WIADOMOŚCI GUBIŃSKIE"I. OGŁOSZENIA DROBNE

1. Za ogłoszenie drobne przyjmuje się ogłoszenie zawierające maksymalnie do 16 słów. Za słowo uważa się wyraz, który ma co najmniej trzy znaki. Cena ogłoszenia drobnego wynosi 2 zł plus VAT.
2. Istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia drobnego w ramce (wymiar: szerokość szpalty, wysokość- 3cm).
3. Ogłoszenia drobne zawierające więcej niż 16 słów będą traktowane jako ogłoszenia, reklamy. Opłata uzależniona od zajmowanej powierzchni.
4. Ogłoszenia drobne są publikowane na wyodrębnionej stronie "Wiadomości Gubińskich", aktualnie w wydaniu zawierającym 20 stron, jest to strona 19.
5. Na życzenie składającego ogłoszenie będzie ono publikowane w internecie na stronie www.gubin.pl.
6. Forma graficzna ogłoszenia drobnego jest ustalana przez redakcję.
7. Ogłoszenia drobne przyjmowane są w redakcji gazety w godzinach jej funkcjonowania, aktualnie od 9.00 do 16.00. Ogłoszeniodawca powinien zostawić swoje dane osobowe, kontaktowy numer telefonu, bądź adres do korespondencji. W celu ustrzeżenia się przed niezgodnymi z prawdą treściami ogłoszenia, bądź danymi ogłoszeniodawcy redakcja ma prawo potwierdzić tożsamość ogłoszeniodawcy lub zweryfikować dane w inny sposób (np. telefonicznie).

II. NEKROLOGI

1. Za nekrolog prasowy uważa się informację o śmierci lub podziękowanie związane z uroczystościami żałobnymi.
2. Cena standardowego nekrologu prasowego (szerokość dwie szpalty, wysokość- 5cm) wynosi 20 zł plus VAT.
3. Cena nekrologu o wielkości innej niż standardowa, jak przy odpłatnościach za reklamę w zależności od zajmowanej powierzchni.
4. Forma graficzna nekrologu jest ustalana przez redakcję i nie podlega zmianom.
5. Klient może dostarczyć własny projekt graficzny nekrologu przygotowany zgodnie z zaleceniami technicznymi dotyczącymi przygotowania materiałów prasowych do druku (załącznik 1). Zaleca się kontakt bądź konsultację z redaktorem technicznym (osobą odpowiedzialną za skład gazety).

III. OGŁOSZENIA I REKLAMY

Szczegóły - patrz cennik.

IV.ULOTKI
1. Redakcja przyjmuje ulotki rozprowadzane jako wkładki do gazety- cena pojedyncza kartka- 1 sztuka - 0,20 zł plus VAT
2. Wydawca (redakcja) zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do publikacji ulotek, nie spełniających wymogów prawa prasowego lub powyższego regulaminu, bądź naruszających dobro osobiste i godność innych osób.

Dyrektor GDK
/-/ Janusz Gajda

Redaktor Naczelny "WG"
/-/ Sebastian Bielski


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego