Gubiński Dom Kultury

Idź do spisu treści

Menu główne

WYPOSAŻENIOWY

PROJEKTY

„Wyposażenie  Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Gubinie”
galeria zdjęć

Celem projektu było podniesienie poziomu współpracy pomiędzy  mieszkańcami Gubina i Guben poprzez wyposażenie  "Centrum  spotkań polsko-niemieckich w Gubinie".
 
Działania projektowe zakładały zakup elementów wyposażenia pomieszczeń gubińskiego ratusza – Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich. Działania odbywały się w terminie od początku września 2011 r. do końca lutego 2012 r. Początkowo projekt miał się skończyć 31 grudnia 2011 r., jednak z uwagi na brak środków oraz problemy z dostawą towarów przez kontrahenta, został przedłużony na prośbę Beneficjenta.

W ramach projektu zostało zakupione następujące wyposażenie:
Sala Widowiskowa:
-  miękkie krzesła (120 szt.),
-  rozkładane stoły (10 szt.),
-  mocowanie rzutnika multimedialnego,
-  oświetlenie sceny Sali Widowiskowej (żyrandole, 8 szt.),
-  kulisy sceniczne w kolorze czarnym,
-  zasłony okienne w kolorze siwym,
-  wieszaki wielokołkowe (5 szt.),
-  reflektor typu follow-spot,
-  wykładzina niepalna na scenę,
-  stojaki na flagi (3 szt.),
-  klimatyzatory przenośne (2 szt.)

Sala Galerii „Ratusz”
- gablota (witryna) wystawiennicza

Pomieszczenia administracyjno-biurowe:
- kserokopiarka A3

Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie służył obu partnerom do kontynuowania współpracy transgranicznej i na pewno pozwoli na bardziej komfortowe przygotowywanie imprez polsko-niemieckich. Staraliśmy się, aby ilość i jakość zakupów była dostosowana do standardów panujących w Unii Europejskiej oraz zapewniała bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom projektu. Dzięki stworzeniu zaplecza do realizacji projektów, możliwa będzie kontynuacja współpracy polsko-niemieckiej.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego